Thai Chinese (Simplified) English
RSS

สพด.กระบี่ / สพข.11 ร่วมต้อนรับ รมช.กษ. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ การดำเนินโครงการ คทช. จังหวัดกระบี่

           วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 12.00น. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ การดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หมู่ที่3 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ โดย รมช.กษ. ให้เกียรติเป็นประธานจัดผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินลงตำแหน่งแปลงที่ดิน และมอบเมล็ดพันธ์ุปอเทือง เพื่อให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน นำไปปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 72 ราย พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน
           โอกาสนี้ รมช.กษ และคณะฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ พบปะเกษตรกร เครือข่ายหมอดินอาสาในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ต้น และร่วมหว่านปอเทืองในแปลงสาธิต เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกรต่อไป

1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
11_resize
11_resize
Detail Download
12_resize
12_resize
Detail Download
13_resize
13_resize
Detail Download
14_resize
14_resize
Detail Download
15_resize
15_resize
Detail Download
16_resize
16_resize
Detail Download
17_resize
17_resize
Detail Download
18_resize
18_resize
Detail Download
19_resize
19_resize
Detail Download
20_resize
20_resize
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th