Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                ร่วมต้อนรับ รธพ.บร. ประชุมติดตามงานในพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.45 น. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานประชุมติดตามงานในพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และให้แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 การปรับความคิดให้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ในยุคของโลกดิจิตอล การพัฒนาตนเอง จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ รวมถึงการใช้ IT ในการพัฒนานาความรู้ ความสามารถ การใช้ระบบสารสนเทศ ทั้งในสำนักงานและในพื้นที่ มีทักษะที่จำเป็นในการปฎิบัติงานโดยใช้ IT และระบบสารสนเทศ การใช้ระบบ GIS ซึ่งกรมฯคาดหวังให้เจ้าหน้าที่เชิงพื้นที่ของกรมฯทุกคน สามารถใช้ระบบ GIS ให้ได้ให้เป็น การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ ควรเน้นเนื้อหาที่จำเป็นมากที่สุด ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ตรงกลุ่มเป้าหมาย และรับฟังสรุปผลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ PGS ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
11_resize
11_resize
Detail Download
12_resize
12_resize
Detail Download
13_resize
13_resize
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th