Thai Chinese (Simplified) English
RSS

ร่วมต้อนรับ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการนำร่องการบริหารจัดการดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 200 ไร่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

          วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการนำร่องการบริหารจัดการดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 200 ไร่ ซึ่งมีการจัดการทรัพยากรดิน ตามแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมระบบการผลิตพืชอาหาร/พืชทางเลือก แบบเกษตรอินทรีย์และเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร พร้อมสอบถามปัญหาและอุปสรรคกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านบางเจริญ หมู่ที่5 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
11_resize
11_resize
Detail Download
12_resize
12_resize
Detail Download
13_resize
13_resize
Detail Download
14_resize
14_resize
Detail Download
15_resize
15_resize
Detail Download
16_resize
16_resize
Detail Download
17_resize
17_resize
Detail Download
18_resize
18_resize
Detail Download
19_resize
19_resize
Detail Download
20_resize
20_resize
Detail Download
 
 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  Land Development Regional Office 11,Suratthani

เลขที่ 3  ซ.ธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 0-7731-1110  โทรสาร 0-7731-2732

E-mail : r11_1@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11